http://www.eu-shc.com.ua

Донор: Європейська комісія

Виконавець: EPOS/ECORYS/NJ-CO

Основна мета проекту: підтримка створення ефективної, економічної та справедливої системи охорони здоров'я в Україні через підтримку впровадження реформи вторинної медичної допомоги

Пілотні регіони: Житомирська, Полтавська та Харківська області

Керівник проекту: Др. Грета Росс

 

 

 

ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА – ЯКОЮ ЇЙ БУТИ?

В рамках проекту Європейського союзу „Сприяння реформі вторинної медичної допомоги” на базі обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського відбувся семінар на тему „Політичні та правові можливості запровадження європейських підходів до реструктуризації лікарень та планування їх мережі в Україні”.
В зібранні взяли участь головні лікарі лікувально-профілактичних закладів області та їх заступники з економічних питань, міжнародні експерти: з фінансування лікарень – Бела Каунцігер, з фінансування та планування роботи лікарень – Ееро Ліннакко, з питань законодавства – Луц Штайнхаус, з лікувального менеджменту – Крістіан Боном, з інформаційних технологій – Сергій Дяченко, зі зв’язків із громадськістю – Наталія Лучшева, експерт проекту, національний координатор з питань політики та законодавства у сфері охорони здоров’я Володимир Рудий.
Як наголосив, зокрема, Володимир Рудий, на сьогодні в організації вторинної допомоги в Україні існує чимало проблем. Основні ж із них полягають у тому, що нині мережа лікарень загального профілю за кількістю занадто велика. Структура її прив’язана до адміністративного поділу країни. Але в жодному законодавчому акті не вказано на те, що центральних районних лікарень має бути стільки ж, скільки й районів – незважаючи на кількість населення, економічну ефективність, якість допомоги, яку можуть надавати ці заклади. Це породжує проблему значної кількості малопотужних і недостатньо добре забезпечених обладнанням для надання високоякісної медичної допомоги сільських дільничних лікарень. На думку Володимира Рудого, дуже часто такі заклади виконують функції установ соціального профілю. Також вагомою проблемою є відсутність чіткої системи направлень між рівнями первинної, вторинної та третинної медичної допомоги – в законодавстві немає й цих визначень. Внаслідок цього в Україні спостерігається необґрунтоване використання послуг лікарень. Крім того, зауважив експерт, існує така проблема, як застарілі підходи в плануванні управління на рівні медичних закладів. Наразі вони є бюджетними установами й система фінансування не дозволяє їм брати участь у прийнятті рішень для забезпечення ефективної діяльності.
Серед шляхів виходу, зокрема, пропонуються – зміна юридичного статусу лікарень з утворенням на їх базі комунальних підприємств, створення комунально-господарських об’єднань таких закладів у формі корпорацій, забезпечення організації ефективного управління майном, людськими й фінансовими ресурсами з метою підвищення якості медичної допомоги та оптимізації витрат.
В ході семінару його учасники докладно обговорили кожен пункт можливості запровадження європейських підходів до реструктуризації лікарень та планування їх мережі, акцентувавши увагу на правових аспектах процесу.

 

Вікторія Паламарчук.

Новий проект ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» впроваджуватиметься в Житомирській області, яка разом із Полтавщиною та Харківщиною є пілотним регіоном.
Прес-конференція, присвячена його старту, відбулася 4 жовтня на базі обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського. На зібранні були присутні керівник проекту Грета Росс, міжнародний експерт із питань законодавства Луц Стайнхаус, міжнародний експерт із питань інституційного розвитку та розвитку управлінських кадрів Лука Ррусаті, національний експерт із питань політики та законодавства в сфері ОЗ Володимир Рудий, національний експерт із питань інституційного розвитку та розвитку управлінських кадрів Василь Ананьєв, заступник начальника управління ОЗ Житомирської ОДА Алла Власенко, начальник відділу УОЗ Валентина Грищук, головний лікар обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського Михайло Борщівський, керівники медичних установ області.
На прес-конференції були представлені склад команди експертів, мета та конкретні цілі проекту, компоненти діяльності, очікувані результати і загальний план роботи.
Алла Власенко, відкриваючи конференцію, розповіла про досвід реформування галузі охорони здоров’я на Житомирщині, зокрема і про втілення інноваційних процесів.
Як зазначила Грета Росс, проект «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» розрахований на два роки; його загальний бюджет становить 4 млн. євро.
В нашій області до участі в проекті залучені Житомирська обласна клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського, Житомирська ЦРЛ, Черняхівська ЦРЛ, Любарська ЦРЛ, Попільнянська ЦРЛ, Житомирська ЦМЛ № 1.
-Завданнями проекту є надання допомоги Міністерству ОЗ та Уряду України у створенні ефективної, фінансово обгрунтованої системи охорони здоров’я в державі; сприяння запровадженню системної «реформи вторинної медичної допомоги, - наголосила Грета Росс.
Проект ініційовано урядом України в рамках програми технічної допомоги, що надається нашій країні Європейською комісією.
На сьогодні в галузі вторинної медичної допомоги практично не відбувається реформування, хоча вона поглинає велику частку державного бюджету, який виділяється на ОЗ та утримання трудових ресурсів. Тому планується докорінно покращити показники охорони здоров’я в нашій державі.
Запровадження ефективної, сучасної системи ОЗ має здійснюватись із урахуванням національної специфіки, пріоритетів, а також базуватись на передовий світовий досвід.
Також буде продемонстровано вдосконалену модель фінансового управління вторинним рівнем медичної допомоги, спрямовану на покращання якості та забезпечення більшої доступності медичних послуг у трьох пілотних регіонах. Планується вдосконалити звітність про результативність діяльності медичних закладів та поліпшити доступність медичної допомоги завдяки запровадженню системи моніторингу й обміну інформацією; розробити поліпшену систему планування інфраструктури лікарень та започаткувати її запровадження на обласному рівні; розробити підгрунтя для організації і проведення тренінгів із лікарняного менеджменту і планування інфраструктури лікарні та запровадити програму навчання для менеджерів сфери охорони здоров’я.
У рамках проекту створено 4 робочих групи: з робробки національної стратегії, підготовки кадрів, регіонального розвитку і моніторингу лікарняної інфраструктури і медичних технологій.
Як було зазначено, використовуватиметься і досвід попередніх проектів програми Таcis, які працювали в трьох пілотних регіонах.
Реалізація проекту передбачає ефективний обмін досвідом між закладами охорони здоров’я країн ЄС та України. Планується залучення провідні європейські фахівці із 27 країн ЄС. Навчання українських спеціалістів проводитиметься і за кордоном.
У кожній пілотній області відкрито офіс проекту (на Житомирщині – в обласній клінічній лікарні ім. О.Ф.Гербачевського).
Лука Брусаті вказав на важливість допомоги фахівців медичних закладів області, які братимуть участь у проекті, кінцева мета якого – покращання доступності якісних медичних послуг для всього населення України. Всі розроблені та запропоновані проектом моделі буде спрямовано на поліпшення менеджменту у сфері охорони здоров’я в рамках існуючої системи медичного обслуговування.
Головні лікарі медичних закладів, які візьмуть участь у розробленні проекту, презентували діяльність установ, які вони очолюють.
«Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» - це вже шостий проект, який втілюватиметься в нашій област.

Світлана Михалюк.