На Житомирщині з 2005 року впроваджується проект Євросоюзу "Підтримка розвитку медичних стандартів в Україні".
Концепцією проекту є підвищення якості й ефективності медичної допомоги - цє найважливіший напрямок у реформуванні системи охорони здоров'я України. Відсутність уніфікованої методології створення медичних стандартів в Україні та самих стандартів медичних технологій, які б спиралися на принципи науково обгрунтованої медичної практики (доказової медицини) з визначенням вартості процесу лікування за медичними стандартами, є об'єктивною перешкодою до реформування галузі в таких важливих компонентах як забезпечення якості медичної допомоги, розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, більше того унеможливлює запровадження системи обов'язкового медичного страхування в Україні.
Сучасним принципом стандартизації в охороні здоров'я провідних країн світу є використання клінічного протоколу лікування первинних захворювань, що містить порядок і сукупність усіх видів необхідної медичної допомоги, ефективність яких науково доведена та економічно виправдана.
Розробка сучасних медичних стандартів і клінічних протоколів потребує значних організаційних, наукових і фінансових зусиль суспільства. Запозичити з інших країн світу існуючі вже стандарти не є правильним кроком до вирішення проблеми, оскільки всі вони створювалися для різних національних систем охорони здоров'я. Проте принципи їх створення, технологія розробки, вимоги, яким вони мають відповідати, є загально прийнятими і повинні бути використані при розробці медичних стандартів у системі охорони здоров'я нашої держави.
На виконання саме цих важливих завдань - створення уніфікованої методології, а на її основі науково обгрунтованих медичних стандартів, спрямована основна ціль проекту - "Підтримка розвитку медичних стандартів в Україні".
Проект впроваджується NICARE. Реалізація завдань проекту здійснюється у тісній співпраці з МОЗ України.

 • Діяльність проекту передбачає:
 • створення національного стратегічного плану розробки медичних стандартів і клінічних протоколів;
 • аналіз чинного законодавства в системі охорони здоров'я та обгрунтування рекомендацій щодо його гармонізації з країнами Європейського Союзу стосовно питань контролю якості, визначення юридичного статусу медичних стандартів та клінічних протоколів;
 • розробки національної стратегії щодо інформаційних технологій в системі стандартизації медичних послуг;
 • апробацію напрацьованих результатів у трьох пілотних областях України (Житомирської області Житомирського району, Полтавської області Полтавського району, Харківської області Зміївського району), впровадження їх в систему охорони здоров'я України;
 • надання рекомендацій МОЗ України щодо процесу розробки та впровадження медичних стандартів та клінічних протоколів, а також вартості медичних послуг;
 • обгрунтування та обробка бізнес-плану для створення Центру з контролю якості та стандартів медичних технологій в Україні;
 • співпрацю з іншими проектами ТАСІС, що діють в медичній сфері та іншими донорськими агенціями й проектами.
  Цільові групи проекту:
 • представники влади всіх рівнів;
 • організатори охорони здоров'я;
 • медичні працівники;
 • засоби масової інформації;
 • загальне населення.
  Складові проекту:
 • обгрунтування змісту гарантованого пакету послуг для первинної медико-санітарної допомоги;
 • створення уніфікованої методології розробки медичних стандартів і клінічних протоколів та розрахунку вартості медичних послуг для охорони здоров'я України;
 • розробка медичних стандартів для 10 захворювань при первинному рівні надання медичної допомоги, що є найбільш важливими за медико-соціальними наслідками;
 • розробка клінічних протоколів лікування для 5 захворювань при вторинному рівні надання медичної допомоги, що є найбільш важливими за медико-соціальними наслідками;
 • розробка стратегічного плану з інформаційних технологій щодо впровадження медичних стандартів і клінічних протоколів;
 • навчання українських експертів методології розробки та визначення вартості стандартів медичних послуг та клінічних протоколів;
 • створення навчального центру, розробка та розповсюдження відповідних навчальних матеріалів та створення постійно діючої системи навчання відповідних спеціалістів.

Ступінь реалізації проекту: з метою реалізації проекту створені робочі групи, в які увійшли провідні спеціалісти МОЗ України, організатори охорони здоров'я та медичні працівники пілотних регіонів.
19-20 травня 2005 року відбулися семінари-тренінги членів робочих груп. Робочі засідання проводила координатор проекту на Україні Др. Грета Росс.


Учасниками були запропоновані до розгляду ряд захворювань, які з урахуванням міжнародних рекомендацій, епідеміологічних даних, даних поширеності, захворюваності і смертності відповідають критеріям проекту і для яких є доцільним створення медичних стандартів та клінічних протоколів.
В результаті проведеної роботи, для розробки медичних стандартів при первинному рівні надання медичної допомоги були відібрані наступні нозології:
1. Гіпертонічна хвороба. І 10.
2. ІХС. Стенокардія напруги. І 25.
3. Карієс. К 02.
4. Хронічний обструктивний бронхіт. J 44.8.
5. Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки. K 25 R 26.
6. Депресії. F 32.9.
7. Остеоартрози. M 15.
8. Хронічний пієлонефрит. N 11.
9. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. I 83.
10. Цукровий діабет, 2 тип. E 11.
Для розробки клінічних протоколів лікування при вторинному рівні надання медичної допомоги були визначені наступні захворювання:
1. Гостре порушення мозкового кровообігу. І 83.
2. Внутрішньо-черепна травма. S 06.
3. ІХС. Гострий інфаркт міокарду. І 21.9.
4. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. І 83.
5. Доброякісна дисплазія молочної залози. N 60.
Розробка відповідних стандартів має бути проведена з урахуванням вже існуючого світового досвіду, за допомогою перевірених на досліді та акредитованих посібників із розробки медичних стандартів (SIGN, AGREE).
Для кожної обраної теми буде призначений один відповідальний, а 2-3 члени групи допомагатимуть у створенні стандартів.
Кожний із учасників групи із розробки медичних стандартів на первинному рівні медико-санітарної допомоги приймає участь у розробці 2 або 3 стандартів і повинен бути готовим до проведення аналізу 2-3 стандартів, створених іншими підгрупами. Представник Житомирського пілотного регіону відповідає за розробку медичних стандартів при первинному рівні надання медичних послуг за наступними нозологіями:

 • хронічний обструктивний бронхіт;
 • виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки;
 • остеоартрози.

Кожний з учасників групи з розробки медичних стандартів на вторинному рівні надання медико-санітарної допомоги бере участь у створенні 1 стандарту і проводить аналіз 1-2 стандартів підготовлених іншими членами.
Основними принципами для побудови системи стандартизації в охороні здоров`я повинні стати: принцип погодження (консенсусу) - всі суб'єкти, як розробники, так і ті, хто буде впроваджувати стандарти на практиці, повинні намагатись дійти згоди стосовно форми та змісту нормативних документів та закладених у них вимог; принцип однорідності - в державі повинен бути встановлений єдиний порядок розроблення, погодження та використання нормативних документів із стандартизації; принцип значності та актуальності - вимоги повинні бути доцільними як з наукової, так і з практичної точки зору, та відповідати міжнародному і національному законодавству, сучасним досягненням науки; принцип комплексності та можливості перевірки - вимоги, які висуваються до різних об'єктів, повинні погоджуватись між собою. Отже, це має бути достатньо централізована система, що має свої структури як в МОЗ України (відділ стандартизації), так і в органах управління охорони здоров`я місцевих органів державної влади або інформаційно-аналітичних центрах - відділах експертизи.