Дата прийняття Номер Назва
04.01.2022 1 Про розподіл експрес-тестів для визначення антигену до SARS-CoV-2, закуплених за кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік
04.01.2022 2 Про розподіл медичних виробів, закуплених за кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік
04.01.2022 4 Про отримання лікарського засобу "РЕЗОНАТИВ" для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених, закупленого за кошти Держвного бюджету України на 2019 рік
04.01.2022 5 Про отримання лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету на 2021 рік
05.01.2022 6 Про розподіл вакцини Комірнаті, отриманої за кошти державного бюджету України
05.01.2022 7 Про розподіл матеріалів для проведення ін’єкцій та їх безпечної утилізації, закуплених за кошти державного бюджету України
05.01.2022 12 Про Розподіл лікарського засобу "Ремдесивір 100 мг" для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
05.01.2022 13 Про розподіл медичного виробу, отриманого в якості гуманітарної допомоги
05.01.2022 14 Про розподіл лікарських засобів резервного фонду, закуплених за кошти обласного бюджету 2020 року
05.01.2022 15 Про відпуск матеріальних цінностей з Державного резерву
05.01.2022 16 Про розподіл медичного обладнання, отриманого в якості гуманітарної допомоги
05.01.2022 18 Про розподіл дезінфікуючих засобів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
05.01.2022 19 Про розподіл медичних виробів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
10.01.2022 23 Про перерозподiл лiкарського засобу для антиретровiрусноi терапiТ дорослих, пiдлiткiв i дiтей, закупленого за кошти Державного бюджету Украiни на 2019 piк
10.01.2022 24 Про перерозподiл лiкарського засобу для лiкування онкологiчних та онкогематологiчних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету Украiни на 2020 piк
11.01.2022 26 Про розподіл вакцини «Модерна» та витратних матеріалів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
11.01.2022 30 Про виділення імунобіологічних препаратів
11.01.2022 31 Про отримання лiкарських засобiв для хворих у до- та пiсляоперацiйний перiод з трансплантацii, закуплених за кошти Державного бюджету Украiни на 2020 piк
12.01.2022 36 Про Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, «КОРОНАВАК Вакцина для профілактики COVID-19 (вирощена з використанням клітин VERO), інактивована», закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
12.01.2022 37 Про Розподіл медичних виробів та розхідних матеріалів для проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, отриманих у якості гуманітарної допомоги
12.01.2022 41 Про виділення імунобіологічних препаратів
12.01.2022 42 Про отримання тест-систем для дiагностики ВIЛ-iнфекцii, закуплених за кошти Державного бюджету Украiни на 2020 piк
12.01.2022 43 Про отримання ендопротезу "Ендопротез кульшового суглоба ревiзiйний гiбридної фiксацiї", закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 piк
12.01.2022 44 Про отримання медичних виробiв для забезпечення розвитку донорства Kpoвi та її компонентiв, закуплених за кошти Державного бюджетy УкраЇни на 2020 piк
12.01.2022 45 Про перерозподiл лiкарського засобу "IМУНОГЛОБУЛIН АНТИРЕЗУС RhO (D) людини" для запобiгання гемолiтичної хвороби новонароджених, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 piк
12.01.2022 46 Про розподiл лiкарського засобу "IМУНОГЛОБУЛIН АНТИРЕЗУС RhO (D) ЛЮДИНИ" для запобiгання гемолiтичноi хвороби новонароджених, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 piк
12.01.2022 47 Про Розподiл лiкарського засобу "КУРОСУРФ" для лiкування дихальних розладiв новонароджених, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 piк
12.01.2022 48 Про перерозподiл лiкарського засобу для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 piк
12.01.2022 49 Про перерозподiл лiкарських засобiв для лiкування онкологiчних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 piк
12.01.2022 50 Про перерозподiл лiкарського засобу для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 piк
12.01.2022 51 Про перерозподiл медичних виробiв для стентування коронарних судин для надання медичноi допомоги пацiєнтам з гострим iнфарктом мiокарда та повторцим iнфарктом мiокарда, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 piк
13.01.2022 52 Про передачу антиретровірусних препаратів
13.01.2022 53 Про передачу антиретровірусних препаратів
13.01.2022 54 Про внесення змін до наказів Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації від 28.12.2021 №1975 та від 28.12.2021 №1976 «Про затвердження розподілу лікарських засобів для проведення замісної підтримувальної терапії в закладах охорони здоров’я Житомирської області, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік»
14.01.2022 55 Про виділення імунобіологічних препаратів
17.01.2022 56 Про розподіл вакцини Комірнаті, отриманої за кошти державного бюджету України
17.01.2022 57 Про розподіл матеріалів для проведення ін’єкцій та їх безпечної утилізації, закуплених за кошти державного бюджету України
17.01.2022 58 Про розподіл вакцини «Модерна» та витратних матеріалів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
17.01.2022 60 Про передачу антиретровірусних препаратів
18.01.2022 75 Про отримання лiкарського засобу для дiтей, хворих на розлади психiки та поведiнки iз спектру аутизму, з шизофренiєю, афективними розладами, гiперкiнетичними розладами, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 piк
18.01.2022 76 Про отримання лiкарського засобу для дiтей, хворих на розлади психiки та поведiнки iз спектру аутизму, з шизофренiєю, афективними розладами, гiперкiнетичними розладами, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
18.01.2022 77 Про отримання лiкарських засобiв для антиретровiрусної терапiї дорослих, пiдлiткiв i дiтей, закуплених за кошти Державного бюджету на 2021 piк
18.01.2022 78 Про отримання лiкарських засобiв для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання та проведення трансплантацiї гемопоетичних стовбурових клiтин дiтям i дорослим, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
18.01.2022 79 Про отримання лiкарського засобу для дiтей, хворих на розлади психiки та поведiнки iз спектру аутизму, з шизофренiєю, афективними розладами, гiперкiнетичними розладами, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 piк
18.01.2022 80 Про отримання лiкарських засобiв для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання та проведення трансплантацiї гемопоетичних стовбурових клiтин дiтям i дорослим, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
18.01.2022 81 Про отримання лiкарських засобiв для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання та проведення трансплантацiї гемопоетичних стовбурових клiтин дiтям i дорослим, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
18.01.2022 82 Про розподiл лiкарського засобу Omvir отриманого у якocTi безоплатної благодiйної допомоги
18.01.2022 83 Про розподiл системи зберiгання та постачання кисню, закупленої за кошти субвенцiї з Державного бюджету мiсцевим бюджетам на 2021 piк
20.01.2022 85 Про розподiл лiкарського засобу, закупленого за кошти обласного бюджету 2019 року
20.01.2022 86 Про виділення імунобіологічних препаратів
20.01.2022 87 Про перерозподіл лікарських засобів для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
20.01.2022 88 Про Розподiл лiкарського засобу "Ремдесивiр 100 мг" для запобiгання занесенню i поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-l9, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету УкраЇни на 2021 piк
20.01.2022 89 Про отримання лiкарського засобу для лiкування онкологічних та онкогематологічних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
20.01.2022 90 Про розподiл медичних виробiв, закуплених за кошти субвенції з Державного бюджетy мiсцевим бюджетам на 2021 piк
21.01.2022 92 Про виділення імунобіологічних препаратів
21.01.2022 93 Пpo розподiл медичних виробiв, отриманих в якостi гyманітapної допомоги
24.01.2022 97 Про перерозподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS -CoV-2), отриманої у якості гуманітарної допомоги
24.01.2022 98 Про передачу вакцин, отриманих у якості гуманітарної допомоги
24.01.2022 99 Про Розподіл лікарського засобу «Ремдесивір 100 мг» для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
24.01.2022 101 Про перерозподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України 2020 року
24.01.2022 102 Про перерозподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України 2020 року
24.01.2022 104 Про перерозподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України 2019 року
24.01.2022 105 Про перерозподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України 2019 року
24.01.2022 111 Про Розподіл тестів для виявлення гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2/STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test, закуплених за кошти спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою 2301610 «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
24.01.2022 113 Про перерозподіл лікарського засобу Бетаферон (Інтерферон бета 1-b) для лікування хворих на розсіяний склероз, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
24.01.2022 114 Про перерозподіл лікарського засобу Бетаферон (Інтерферон бета 1-b) для лікування хворих на розсіяний склероз, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
27.01.2022 115 Про отримання витратних матеріалів для автоматичного плазмаферезу типу Автоферезіс С або еквівалент для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
27.01.2022 116 Про отримання витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
27.01.2022 117 Про отримання медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
27.01.2022 118 Про отримання медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
27.01.2022 119 Про розподіл вакцини Комірнаті, отриманої за кошти державного бюджету України
27.01.2022 120 Про розподіл матеріалів для проведення ін’єкцій та їх безпечної утилізації, закуплених за кошти державного бюджету України
27.01.2022 122 Про розподіл медичних виробів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
27.01.2022 128 Про перерозподіл вакцини «КОРОНАВАК Вакцина для профілактики СОУШ-19 (вирощена з використанням клітин УЕЛО), інактивована», закупленої за кошти Державного бюджету України
27.01.2022 129 Про перерозподіл витратних матеріалів, отриманих за кошти Державного бюджету України
27.01.2022 130 Про перерозподіл вакцини Комірнаті, отриманої за кошти Державного бюджету України
27.01.2022 131 Про перерозподіл витратних матеріалів, отриманих за кошти Державного бюджету України
27.01.2022 135 Про перерозподіл лікарського засобу «Актемра® (Тоцилізумаб 200 мг / 10 мл)» для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
27.01.2022 136 Про розподіл медичних виробів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
27.01.2022 137 Про розподіл експрес- тестів для визначення антигену до SARS-CoV-2,закуплених за кошти субвенцiї з Державного бюджету мiсцевим бюджетам на 2021 piк
28.01.2022 138 Про розподіл лікарських засобів закуплених за рахунок коштів обласного бюджету 2019 року
28.01.2022 139 Про перерозподіл лікарського засобу для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
28.01.2022 140 Про розподіл медичних виробів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
28.01.2022 141 Про Розподіл медичного виробу "FМЗЕТІІR НАТІН, маска для обличчя" для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 рік
31.01.2022 142 Про розподіл вакцини Комірнаті, отриманої за кошти державного бюджету України
31.01.2022 143 Про розподіл матеріалів для проведення ін’єкцій та їх безпечної утилізації , закуплених за кошти державного бюджету України
31.01.2022 148 Про виділення імунобіологічних препаратів
01.02.2022 156 Про отримання лiкарських засобів для антиретровiрусної терапiї дорослих, пiдлiткiв i дiтей, закуплених за кошти Державного бюджету  на 2021 piк
01.02.2022 157 Про отримання лiкарських засобів для антиретровiрусної терапiї дорослих, пiдлiткiв i дiтей, закуплених за кошти Державного бюджету  на 2021 piк
01.02.2022 158 Про розподіл медичних виробів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
01.02.2022 159 Про розподіл дезінфікуючих засобів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
01.02.2022 160 Про розподіл дезінфікуючих засобів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
01.02.2022 161 Про розподіл медичних виробів та антисептичних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
01.02.2022 164 Про розподіл лікарських засобів і виробів  медичного призначення,отриманих в якості благодійної допомоги
01.02.2022 167 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
01.02.2022 169 Про передачу антиретровірусних препаратів
02.02.2022 170 Про розподіл експрес- тестів для визначення антигену до SARS-CoV-2, закуплених за кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік
02.02.2022 171 Про перерозподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2019 рік
02.02.2022 172 Про отримання медичного виробу «Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв’язаний ротаційний (для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування)», закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
02.02.2022 173 Про отримання лікарських засобів для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
02.02.2022 174 Про отримання медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
02.02.2022 175 Про отримання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
02.02.2022 176 Про отримання лікарського засобу «РИСПЕТРИЛ» для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 рік
02.02.2022 177 Про отримання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
02.02.2022 178 Про перерозподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України 2019 року
02.02.2022 179 Про перерозподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
03.02.2022 181 Про перерозподіл вакцини Комірнаті, отриманої за кошти Державного бюджету України
03.02.2022 182 Про перерозподіл витратних матеріалів, отриманих за кошти Державного бюджету України
03.02.2022 185 Про виділення імунобіологічних препаратів
03.02.2022 186 Про розподіл експрес- тестів для визначення антигену до SARS-CoV-2, закуплених за кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік
07.02.2022 195 Про отримання медичних виробів для електрофізіології та кардіостимуляції для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
07.02.2022 196 Про отримання медичних виробів для електрофізіології та кардіостимуляції для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
07.02.2022 197 Про отримання лікарських засобів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
07.02.2022 198 Про отримання лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
07.02.2022 199 Про отримання лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
07.02.2022 201 Про перерозподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України 2020 року
07.02.2022 203 Про виконання плану розвитку охорони психічного здоров’я в Житомирській області на 2021-2023 роки
07.02.2022 204 Про розподiл експрес- тестів для визначення антигену до SARS-CoV-2, закуплених за кошти субвенцiї з Державного бюджету мiсцевим бюджетам на 2021 piк
07.02.2022 205 Про отримання лікарського засобу «ПУЛЬМОЗИМ®» для лікування дітей, хворих на муковісцидоз, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
08.02.2022 207 Про перерозподіл лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державногобюджету України на 2018 рік
08.02.2022 208 Про отримання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
08.02.2022 209 Про отримання лікарського засобу «ПУЛЬМОЗИМ®» для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
08.02.2022 211 Про виділення імунобіологічних препаратів
08.02.2022 212 Про розподіл дезінфікуючих засобів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
08.02.2022 213 Про розподіл дезінфікуючих засобів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
08.02.2022 214 Про розподіл медичних виробів та антисептичних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
08.02.2022 215 Про розподіл дезінфікуючих засобів резервного фонду,закуплених за кошти обласного бюджету 2020 року
08.02.2022 216 Про розподіл медичних виробів, закуплених за кошти субвенцiї з Державного бюджету мiсцевим бюджетам на 2021 piк
08.02.2022 217 Про розподiл експрес- тестів для визначення антигену до SARS-CoV-2, закуплених за кошти субвенцiї з Державного бюджету мiсцевим бюджетам на 2021 piк
08.02.2022 218 Про Розподіл тестів для виявлення гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2/STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test, закуплених за кошти спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою 2301610 «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
09.02.2022 220 Про розподіл медичних виробів, отриманих в якості гуманітарної допомоги
09.02.2022 221 Про розподіл медичних виробів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
09.02.2022 223 Про передачу антиретровірусних препаратів
09.02.2022 224 Про перерозподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
09.02.2022 225 Про перерозподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік
10.02.2022 227 Про Розподiл лiкарського засобу <Ремдесивiр 100 мг> для запобiгання занесенню i поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
10.02.2022 228 Про Розподiл лiкарського засобу <Ремдесивiр 100 мг> для запобiгання занесенню i поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
10.02.2022 231 Про розподіл медичних виробів резервного фонду, закуплених за кошти обласного бюджету 2020 року
10.02.2022 232 Про розподіл дезінфікуючих засобів, отриманих у якості гуманітарної допомоги
11.02.2022 233 Про виділення імунобіологічних препаратів
11.02.2022 237 Про перерозподiл лiкарського засобу "БIОВЕН (Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)" для запобiгання занесенню i поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
14.02.2022 243 Про Розподiл лiкарського засобу <Молнупіравiр, 200 мг> для запобiгання занесенню i поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 piк
14.02.2022 244 Про розподiл медичних виробiв, отриманих у якості гуманітарної допомоги
14.02.2022 245 Про отримання оксигенераторів та клапанів серця для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
14.02.2022 246 Про отримання лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
14.02.2022 247 Про розподіл медичного виробу «Оксигенатор для дорослих більше 50 кг з комплектом магістральних труб» для лікування хворих на серцево-судинні захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 рік
14.02.2022 248 Про отримання лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
14.02.2022 250 Про отримання лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
14.02.2022 251 Про отримання медичних виробів для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
14.02.2022 252 Про отримання медичних виробів для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік
14.02.2022 253 Про виділення імунобіологічних препаратів
16.02.2022 255 Про виділення імунобіологічних препаратів
16.02.2022 258 Про отримання лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету на 2021 рік
16.02.2022 260 Про перерозподiл лiкарського засобу для лiкування дiтей, хворих на резистентну форму ювенiльного ревматоїдного артриту, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 piк
16.02.2022 263 Про передачу лікарських засобів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020- 2021 роки
16.02.2022 264 Про розподіл вакцини Комірнаті/Соminartу, отриманої за кошти державного бюджету України
16.02.2022 265 Про розподіл матеріалів для проведення ін’єкцій та їх безпечної утилізації, закуплених за кошти державного бюджету України
17.02.2022 269 Про виділення імунобіологічних препаратів
18.02.2022 273 Про перерозподіл лікарського засобу для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закупленого за кошти Державного бюджету України 2020 року
17.03.2022 350 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
17.03.2022 351 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
25.03.2022 370 Про передачу DIA- HIV Ag/Ab тест-систем імуноферментних для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р24 ВІЛ-1
28.03.2022 376 Про передачу антиретровірусних препаратів
28.03.2022 377 Про безкоштовну передачу наборів для приготування зразків сухої краплини крові
11.04.2022 414 Про внесення змін до наказу Департаменту охорони здоров'я від 18.03.2022 №353 "Про забезпечення лікарськими засобами закуплених за кошти Державного бюджету України  на 2021 рік, осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які отримають лікування із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії в умовах воєнного стану у лікувальних закладах Житомирської області"
11.04.2022 416 Про передачу антиретровірусних препаратів
11.04.2022 417 Про передачу антиретровірусних препаратів
11.04.2022 418 Про передачу антиретровірусних препаратів
11.04.2022 419 Про передачу антиретровірусних препаратів
29.04.2022 504 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
29.04.2022 505 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
31.05.2022 874 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
31.05.2022 875 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
05.07.2022 1095 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
05.07.2022 1096 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
01.08.2022 1251 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
01.08.2022 1252 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
07.09.2022 1447 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
07.09.2022 1448 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
14.10.2022 1649 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги
19.10.2022 1650 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
31.10.2022 1744 Про розподіл протитуберкульозних препаратів
31.10.2022 1745 Про розподіл лікарських засобів і виробів медичного призначення, отриманих в якості благодійної допомоги