Міністерство охорони здоров′я України (далі – МОЗ України) інформує, що 26.11.2021 на сайті МОЗ України для громадського обговорення опубліковано проєкти примірних програм підготовки в інтернатурі за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,

(https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekti-primirnih-programi-pidgotovki-v-internaturi-za-specialnostjami-galuzi-znan-22%c2%a0ohorona-zdorov%e2%80%99ja),

які розроблялися групами експертів МОЗ України на основі програм підготовки в ЄС.

Запрошуємо керівників структурних підрозділів охорони здоров′я місцевих державних адміністрацій та керівників закладів охорони здоров′я  до громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження, які будуть надані за результатами громадського обговорення обов’язково будуть опрацьовані МОЗ України спільно з групами експертів МОЗ з деяких питань проходження інтернатури.

Рецензування примірних програм підготовки в інтернатурі буде здійснюватися групами експертів МОЗ України за відповідними напрямами (спеціальностями), склад яких затверджено наказом МОЗ України від 28.10.2020 № 2455.

Наказ про затвердження примірних програм підготовки в інтернатурі буде опубліковано на офіційному сайті МОЗ України.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України протягом 14 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. e-mail: intern2022moz@gmail.com тел. (044) 253 -24 -44