Задля створення гідних умов в медзакладах, які надають реабілітаційну допомогу, ще в вересні уряд ухвалив постанову про зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. 29 листопада 2023 року вони набувають чинності.

2023_11_29_01

 Відповідні зміни передбачають появу додаткових кваліфікаційних вимог до роботи мультидисциплінарних реабілітаційних команд та відділень. Зокрема, ліцензійні умови врегульовують діяльність фахівців, які надають психологічну допомогу. Визначено, що до роботи можуть залучатись фахівці, які мають вищу освіту за спеціальностями «Психологія» та/або «Медична  психологія». Відповідні спеціалісти зобов’язані мати не менше одного року стажу роботи в медичних закладах та/або реабілітаційних центрах. Водночас ці фахівці мають відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.

 Зокрема, у разі здійснення психотерапії депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних розладів, які виникли внаслідок хвороби, травми, поранення або полону, психолог повинен мати обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) за одним з методів психотерапії з доведеною ефективністю.

 Також медзаклади, діяльність яких спрямована на надання якісної реабілітаційної допомоги, зобов’язані:

- затвердити індивідуальний реабілітаційний план, в якому, зокрема, зазначаються результати обстеження, реабілітаційний період, місце проведення реабілітації, мета та завдання реабілітації;

- здійснювати моніторинг та оцінку виконання плану і коригувати його в разі необхідності;

- забезпечити доступність реабілітаційної допомоги;

- забезпечити послідовність та своєчасність залучення до процесу реабілітації необхідних фахівців у необхідній кількості;

- розпочинати реабілітацію з реабілітаційного обстеження пацієнта, визначення наявності або ризику виникнення обмеження повсякденного  функціонування, їх кількісної оцінки;

- застосувати методи доказовості в реабілітації.

 Надзвичайно потужним інструментом впливу на якість послуг стане можливість ліцензування фахівців з реабілітації, які не є медичними працівниками, але надають реабілітаційну допомогу. Йдеться про: фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевтів мови та мовлення й протезистів-ортезистів.

 Також запроваджується ліцензування реабілітаційних закладів, які не є закладами охорони здоровʼя, тобто там не працюють лікарі. Це буде сприяти виведенню «з тіні» фахівців із реабілітації, які надають послуги за межами медичних закладів в так званому монопрофесійному середовищі.

 Нові ліцензійні умови не лише підвищують ефективність реабілітаційних послуг, а й знижують вірогідність використання в медзакладах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України, сумнівних методів реабілітації.

Нагадаємо, електрофорез, «лікувальні» грязі та «цілюща» мінеральна вода — не мають жодного стосунку до доказової, ефективної, пацієнтоцентричної реабілітаційної допомоги, яка надається мультидисциплінарними реабілітаційними командами медзакладів відповідно до Закону про реабілітацію в сфері охорони здоров’я.

 Довідка: всі послуги з реабілітації — безоплатні для людей та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із тривалістю процедур від трьох годин на день. За двома напрямами та більше — понад 21 день. Амбулаторна ж реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу.

Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.

МОЗ України.