Робота лікаря-статистика тісно пов'язана з питаннями інформатизації охорони здоров'я, розробленням інформаційних технологій, із застосуванням галузевої програми «Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією». У закладах охорони здоров'я впроваджуються нові підходи до тактики лікування, розроблюються стандарти й клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим. Ці динамічні реорганізаційні процеси вносять суттєві поправки в нормативну базу, яка стосується медичної статистики, тобто відбувається реформування як служби медичної статистики в цілому, так і документації, яка регламентує роботу служби.
Перелік нормативних документів для служб медичної статистики, починаючи з 1992 року (станом на 01.10.2014 року)
Зміни і доповнення, внесені до представлених у переліку документів, наведено лише ті, що стосуються служби медичної статистики. Вони безпосередньо відображають усі перетворення, що відбувалися в організації служби медичної статистики України протягом зазначеного періоду.

1992

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Положення про центр медичної статистики МОЗ України» від 18 травня 1992 р.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3 березня 1998 р. № 48.

Указ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики» від 23 травня 1992 р. № 303/92.
Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 14 квітня 1995 р. № 312/95, від 27 січня 1999 р. № 70/99.

Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р.№2614-ХП.
Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 р. № 3205-14.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ.
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 6 квітня 2000 р. № 1642-111, від 7 лютого 2002 р. № 3047-ІП, від 3 квітня 2003 р. № 676-ІУ, від 18 листопада 2003 р. № 1268-ІУ, від 11 травня 2004 р. № 1703-IV, від 23 червня 2005 р. № 2707-ІУ.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ.
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 лютого 2007 р. № 657-V, від 27 квітня 2007 р. № 997-У, від 17 травня 2007р. № 1033-У.

1993

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 4травня 1993р. № 326

Наказ Міністерства, охорони здоров’я України «Про створення національної статистики та перехід на міжнародну систему обліку і статистики» від 11 жовтня 1993 р. № 215.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження облікових статистичних форм» від 21 жовтня 1993 р. № 218.
Втратив чинність згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 р. № 184.

1995

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики» від 8 червня 1995 р. № 403.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я, Переліку лікарських посад і Переліку посад фармацевтичних працівників» від 22 червня 1995 р. №11-
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 р. № 38

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» від 3 липня 1995 р. № 124.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8 серпня 2006 р. № 545.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про заходи щодо поліпшення медико-статистичної інформації» від 22 серпня 1995 р. № 159.

1996

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про створення Національного канцер-реєстру України» від 22 січня 1996 р. № 10.
У частині затвердження облікової форми 060/о скасовано наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 р.№1.

1997

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження галузевих облікових статистичних форм» від 23 травня 1997 р. № 158.

Постанова Кабінету Міністрів України від «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення» від 28 червня 1997 р. № 640.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17 жовтня 1997 р. № 1153.
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 р. № 1577, від 17 липня 2003 р. № 1006, від 28 липня 2003 р. № 1173, від 17 листопада 2004 р. № 1558, від 18 травня 2005 р. № 371, від 20 червня 2005 р. № 493, від 25 липня 2005 р. № 642, від 24 вересня 2005 р. № 981, від 9 квітня 2008 р. № 338.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290.

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку державної статистики» від 22 листопада 1997 р. №1299/97.
Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента від 9 березня 2000 р. № 399/2000, від 14 липня 2000 р. № 889/2000.

Наказ МОЗ України № 339 від 28.11.1997 р. «Про удосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів». (У новій редакції від 15.10.10 на підставі наказу МОЗ України від 14.09.2010 року № 776 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28.11.1997 року № 339).

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження методики визначення чисельності населення регіонів, що повинна враховуватися під час застосування нормативів потреби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення та визначення асигнувань на охорону здоров'я на підставі застосування тимчасових коефіцієнтів розподілу асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя» від 11 грудня 1997 р. № 347.


Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про заходи щодо розвитку медичної статистики» від 12 грудня 1997 р. № 348.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про першочергові заходи щодо інформації в галузі охорони здоров'я» від 15 грудня 1997 р. № 349.

1998

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. №74/98-ВР.

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Інструкцій з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України»від 5 лютого 1998 р. № 20.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Положення про Центр медичної статистики МОЗ України» від 3 березня 1998 р. № 48.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим» від 24 березня 1998 р №74.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про створення Єдиного інформаційного поля системи охорони здоров'я України» від 21 травня 1998 р. № 127.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про упорядкування статистичної звітності в закладах та установах системи Міністерства охорони здоров'я України» від 2 червня 1998 р. № 146.
Не набрав чинності.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про упорядкування статистичної звітності в закладах та установах системи Міністерства охорони здоров'я України» від 30 червня 1998 р. № 180.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про галузеву систему наукової медичної інформації в єдиному інформаційному полі охорони здоров'я України» від 13 липня 1998 р. № 191.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про підготовку до введення Міжнародної класифікації хвороб Десятого перегляду (МКХ-10)» від 13 липня 1998 р. № 192.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерств охорони здоров'я України від 18 серпня 1998 р. № 255

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про реформування галузевої медичної статистики та створення інформаційних статистичних баз в системі єдиного інформаційного поля охорони здоров'я» від 20 липня 1998 р. № 207.

Указ Президента України «Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою» від 16 вересня 1998 р. № 1033/98.
Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 3 червня 1999 р. № 601/99, від 9 вересня 2000 р. № 400/2000.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про перехід органів і закладів охорони здоров'я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду» від 8 жовтня 1998 р. № 297.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження облікової форми — Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення» від 9 листопада 1998 р. № 318.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про зупинення дії наказу МОЗ України від 24.06.98 № 172 «Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» від 17 листопада 1998 р. №326.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2001 р. № 300

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин» від 10 грудня 1998 р. № 7.

1999

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження галузевої статистичної форми № 9-коротка та облікових форм 071-о, 071-1-о, 071-2-о» від 16 березня 1999 р. № 59.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про впровадження менеджмент-інформаційної системи «Репродуктивне здоров'я» від 17 березня 1999 р. №64.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я України» від 3 травня 1999 р. № 102.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про головну установу з питань інформатизації охорони здоров'я» від 13 липня 1999 р. № 166.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» від 26 липня 1999 р. № 184.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2005 р, № 760. У частині затвердження форм №002/о, №010/о, №102/о скасовано наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 лютого 2006 р. № 67
.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров'я» від 5 серпня 1999 р. № 197.

Наказ Держкомстату України «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення» від 1 вересня 1999 р. № 298.
Втратив чинність згідно з наказом Державного комітету статистики України від 31 липня 2000 р. № 256/184.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про введення форм державної та затвердження галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я України» від 29 вересня 1999 р. № 237.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 7 жовтня 2005 р. №523

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження галузевої статистичної облікової медичної документації медико-генетичної служби» від 13 грудня 1999 р. № 290.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27 грудня 1999 р. № 302.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров'я України від 15 травня 2001 р. № 181, від 28 січня 2004 р. № 47, від 10 січня 2006 р. №1, від 14 лютого 2012 р. №110, від 29 травня 2013 р. №435, від 28 липня 2014 р. №527, від 11 серпня 2014 р.№ 553

2000

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми та порядку видачі медичної довідки про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій» від 10 січня 2000 р. № 2.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» від 23 лютого 2000 р. № 33
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 листопа 2007 р. №688.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затверджені; тимчасових статистичних форм» від 4 квітня 2000 р. № 66.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження: форм облікової статистичної документації, що використовуються в санітарно-епідеміологічних закладах» від 11 липня 2000 р. № 160.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про упорядкування ведення статистичної звітності і ліквідації незаконної звітності; в установах та закладах охорони здоров'я» від 21 липня 2000 р. № 172.

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України» від 24 липня 2000 р. № 918/2000.

Наказ Державного комітету статистики України, Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення» від 31 липня 2000 р. № 256/184.
Втратив чинність з 1 січня 2008 року згідно з наказом Державного комітету статистики України і Міністерства охорони здоров'я України від 9 лип 2007 р. № 200/377.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Регламенту подання інформації в функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій» від 3 серпня 2000 р. №189.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я України «Звіт про причини тимчасової непрацездатності» від 12 жовтня 2000 р. № 253

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми та Інструкції щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 61-здоров «Звіт управлінь охорони здоров'я про медичну діяльність в галузі народної і нетрадиційної медицини» від 18 жовтня 2000 р. № 259.

Наказ Державного комітету статистики України та Міністерства охорони здоров'я України «Про терміни опрацювання первинних медичних облікових документів, що засвідчують смерть» від 28 грудня 2000 р. №414/366.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету статистики України від 22 жовтня 2004 р. № 508/576.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» від 29 грудня 2000 р. № 369.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров'я України від 25 березня 2002 р. № 112/139, від 10 січня 2006 р. № 1, від 13 лютого 2006 р. № 67

2001

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 4 січня 2001 р. № 1.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб» від 21 лютого 2001 р. № 157.

Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 р. № 163.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 40-здоров» від 4 квітня 2001 р. № 132.
Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-І І І.
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 березня 2002 р. № 3109-ІП, від 26 вересня 2002 р. № 177-IV, від 26 грудня 2002 р. № 380-ІУ, від 27 листопада 2003 р. №1344-14, від 3 лютого 2004 р. № 1410-Г/, від 11 січня 2005 р. № 2304-ІУ, від 18 січня 2005 р. № 2353-ІУ, від 3 лютого 2005 р. № 2414-14, від 25 березня 2005 р. № 2505-ІУ, від 10 квітня 2008 р. № 257-УІ.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 № 302» від 15 травня 2001 р. № 181.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 5 лютого 2007 р. №58

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження щоквартальної галузевої статистичної форми № 33-коротка «Звіт про хворих на туберкульоз» від 15 травня 2001 р. № 182.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорона здоров'я України від 8 грудня 2005 р. № 693.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів» від 3 липня 2001 р. № 258.
Скасовано наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 р. № 1.

Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5 липня 2001 р. № 2586-ПІ.
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 26 вересня 2002 р. № 177-ІУ, від 20 січня 2005 / № 2377-ІУ, від 1 березня 2005 р. № 2428-ІУ, від 15 березня 2006 р. № 3537-ІУ.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України» від 9 серпня 2001 р. № 960.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Переліку лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводити; клінічні випробування лікарських засобів» від 22 жовтня 2001 р. № 420.

Наказ Академії медичних наук України та Міністерства охорон здоров'я України «Про створення Державного реєстру хворих на цукровий діабет» від 23 жовтня 2001 р. № 77/422.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки від 26 жовтня 2001 р. № 1403.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій» від 10 грудня 2001 р. № 489.

2002

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 12 від 17 січня 2002 р. «Про затвердження  інструкцій про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» (із змінами на підставі наказу МОЗ України № 149 від 21.02.2013 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових документів МОЗ України).

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження зразка санаторно-курортної путівки» від 22 січня 2002 р. № 19.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції» від 6 лютого 2002 р. № 45.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» від 7 лютого 2002 № 3047-ІП.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження класифікації захворювань органів системи кровообігу» від 14 лютого 2002 р. № 54.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 93 від 18 березня 2002р.«Про затвердження форми № 147/о «Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету статистики України «Про затвердження форми первинного обліку № 089/о «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву» та Інструкції щодо її заповнення» від 25 березня 2002 р. № 112/139.

Указ Президента України «Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров'я України» від 25 квітня 2002 р. № 379/2002.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Класифікатора лікарських форм» від 26 червня 2002 р. № 235.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 липня 2006 р. № 500.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про перезатвердження галузевої статистичної звітної форми № 38-здоров «Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз» від 4 липня 2002 р. № 247.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми первинного обліку № 089-2/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости» та Інструкції щодо її заповнення» від 5 листопада 2002 р. №401.
Скасовано згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 р. № /.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 434 від 29 листопада 2002 р. «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям України».

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування організації забезпечення медичною обліковою та звітною документацією закладів та установ охорони здоров'я» від 14 грудня 2002 р. № 469

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 480 від 20 грудня 2002 р. «Про перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу».

2003

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про створення Державного підприємства «Центр інформаційних технологій» від 12 березня 2003 р. № 105.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях» від 19 травня 2003 р. № 224.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для перевірки крові на антитіла до ВІЛ, облікової форми № 498/о та Інструкції щодо її заповнення» від 9 червня 2003 р. № 255.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові» від 7 липня 2003 р. № 301.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Положення про колегію Міністерства охорони здоров'я України» від 5 грудня 2003 р. № 567

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін та доповнень до щоквартальної галузевої статистичної звітної форми № 33-коротка «Звіт про хворих на туберкульоз» та Інструкції щодо її заповнення» від 16 грудня 2003 р. № 585.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерстві охорони здоров'я України від 8 грудня 2005 р. № 693

2004

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації» від 8 січня 2004 р. № 1.

Указ Президента України «Про Державний комітет статистики України» від 19 січня 2004 р. № 60/2004.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про створення реєстру дітей, хворих на гіпофізарний нанізм» від 16 лютого 2004 р. № 84

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про створення реєстру дітей, хворих на цукровий діабет» від 16 лютого 2004 р. № 85.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 26.07.99 № 184 «Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» та затвердження форми галузевої статистичної звітності» від 30 квітня 2004 р. № 227.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 252 від 18 травня 2004 р. «Про затвердження облікової форми «Журнал реєстрації акта про дитину, покинуту у пологовому, іншому закладі охорони здоров’я або, яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину».

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 33-здоров «Звіт про хворих на туберкульоз» та Інструкції щодо її заповнення» від 8 липня 2004 р. № 346.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року» від 13 липня 2004 р. №910.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про розширення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2004 році» від 4 серпня 2004 р. № 394.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 7 квітня 200, №187.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затверджені Стратегії розвитку медичної статистики» від 16 серпня 2004 р. № 414.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 417 від 19 серпня 2004 р. «Про удосконалення дитячої патолого-анатомічної служби».

Інформаційний лист Міністерства охорони здоров'я України «Пропозиції щодо заповнення облікових форм в системі статистичної реєстрації хворих на професійно обумовлену онкологічну патологію» від 8 листопада 2004 р. № 16.08-542

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження облікових статистичних форм» від 1 грудня 2004 р. № 588.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України» від 2 грудня 2004 р. № 592.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету статистики України «Про затвердження форм первинної, облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекцн/СНІД та Інструкцій щодо їх заповнення» від 24 грудня 2004 р. № 640/663.

 

2005

Доручення Державного комітету статистики України «Про впровадження Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду в статистику смертності» від 6 травня 2005 р. № 971.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення доповнень до наказів МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» та від 03.07.2001 № 258 «Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів» від 2 червня 2005 р. № 249.
Скасовано згідно з наказом Міністерства охорона здоров'я України від 22 вересня 2006 р. № 639.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз» та Інструкції щодо її заповнення» від 9 червня 2005 р. № 261.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 5 липня 2005 р. № 330.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Номенклатури лікарських спеціальностей» від 6 липня 2005 р. № 333.
Втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2006 р. № 76.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів. Інструкцій про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» від 19 липня 2005 р № 360

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію» від 19 серпня 2005 р. № 415

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров «Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові» та Інструкцій щодо її заповнення і контролю» від 5 жовтня 2005 р. № 523.
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 6 серпня 2007 р. № 459.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та Інструкцій щодо їх заповнення» від 8 грудня 2005 р. № 693.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, щодо причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, що використовуються в медико-соціальних експертних комісіях» від 15 грудня 2005 р. № 720.


Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін та доповнень до облікових і галузевих статистичних звітних форм та інструкцій щодо їх заповнення» від 27 грудня 2005 р. № 760

 

2006

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» від 10 січня 2006 р. № 1.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та Інструкцій щодо їх заповнення» від 13 лютого 2006 р. № 67.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 06.07.2005 № 333 «Про внесення змін до Номенклатури лікарських спеціальностей» від 21 лютого 2006 р. № 76.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження облікової форми № 498-2/о «Результат імунохроматографічного дослідження (СІТО ТЕSТ)» від 24 березня 2006 р. № 158.

Лист Центра медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення виправлень до Інструкції щодо заповнення облікової форми № 016/о «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі» від 24 березня 2006 р. № МС-01/80.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Форм звітності та Інструкцій щодо їхнього заповнення» від 7 квітня 2006 р. № 203.

Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про розгляд звернення щодо доплати за роботу на персональному комп'ютері» від 11 квітня 2006 р. № 85/13/87-06

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я» від 25 травня 2006 р. № 319.

Наказ Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми медичної облікової документації, форми звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок (ХХН)» від 10 липня 2006 р. № 43/454.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення» від 20 липня 2006 р. № 508.

Наказ Міністерсва охорои здоро'я України "Про затвердження галузевої статистичної форми звітності № 47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів" та інструкції щодо її заповнення" від 27 липня 2006 р. № 524.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» від 8 серпня 2006 р. № 545.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.05.2006 №319» від 28 серпня 2006 р. № 580

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження щоквартальної Форми звітності № 33-коротка «Звіт про хворих на туберкульоз» та Інструкції щодо її заповнення» від 13 вересня 2006 р. № 624.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Форми звітності про медичну допомогу дітям до 18 років та Інструкції щодо її заповнення» від 19 вересня 2006 р. № 630.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про скасування наказів МОЗ України» від 22 вересня 2006 р. № 639.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми первинної облікової документації 079-1/о та Порядку видачі форми первинної облікової документації 079-1/о «Медична довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення» від 30 жовтня 2006 р. № 713.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України» від 2 листопада 2006 р. № 1542.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Інструкції щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах» від 12 грудня 2006 р. № 820

2007

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України, що затверджують звітну та облікову медичну документацію» від 5 лютого 2007 р. № 58.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій» від 14 лютого 2007 р. № 67.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання» від 5 квітня 2007 р. № 169

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми первинної облікової документації щодо застосування швидких тестів у закладах охорони здоров'я та інструкції щодо її заповнення» від 6 червня 2007 р. № 304.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості» від 4 липня 2007 р. № 370.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та Інструкцій щодо їхнього заповнення» від 10 липня 2007 р. № 378.
Із змінами, внесеними наказом МОЗ України від 17 червня 2013 р. № 511.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України» від 11 липня 2007 р. № 924.
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101, від 23 липня 2008 р. № 664.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до галузевої статистичної форми» від 6 серпня 2007 р. № 459.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Щодо подовження терміну дії галузевих стандартів» від 10 серпня 2007 р. № 468.

Наказ Державного комітету статистики України та Міністерства охорони здоров'я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України та Міністерства охорони здоров'я України від 31.07.2000 № 256/184» від 9 вересня 2007 р. № 200/377.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та Інструкцій щодо їхнього заповнення» від 10 жовтня 2007 р. № 629.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33» від 2 листопада 2007 р № 688

2008

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми квартальної звітності № 21-а «Звіт про медичну допомогу роділлям (породіллям), новонародженим та дітям першого року життя за квартал 20 року» та Інструкції щодо її заповнення» від 24 січня 2008 р. № 24.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації традиційних лікарських засобів» від 31 березня 2008 р. № 160.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкцій щодо їх заповнення» від 7 квітня 2008 р. №187.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 24.02.2007 № 92» від 9 квітня 2008 р. № 195

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 9 квітня 2008 р. № 338.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Концепції галузевої програми «Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями охорони здоров'я» від 25 липня 2008 р. № 409.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження обліково-звітних форм, планування і виконання профілактичних щеплень «УкрВак 08» від 25 липня 2008 р. № 413.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МОЗ України» від 20 серпня 2008 р. № 481.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження методичних рекомендацій «Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду» від 29 серпня 2008 р. № 503.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування використання бланків суворого обліку» від 7 жовтня 2008 р. № 573.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 27 жовтня 2008 р. № 613

2009

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми № 070-1/о «Журнал обліку санаторно-курортних путівок, виданих санаторно-курортною відбірковою комісією закладу охорони здоров'я та Інструкції щодо її заповнення» від 12 січня 2009 р. № 3.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень» від 5 березня 2009 р. № 1070-УІ.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу» від 31 березня 2009 р. № 199.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2009 рік» від 2 квітня 2009 р. № 286.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)» від 2 квітня 2009 р. № 294.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження інструкції щодо заповнення тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу» від 14 квітня 2009 р. № 245.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та Інструкцій щодо їх заповнення» від 2 червня 2009 р. № 378

Наказ Держкомстат №481 від 16.12.2009р. «Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств»

Наказ Держкомстату України №439 від 20.11.2009р. (витяг) «Про впровадження системи електронної звітності в органах державної статистики»

Наказ МОЗ України №1086 від 31.12.2009р. «Про затвердження форми первинної облікової документації №063-2/о "Інформована згода та оцінка стану здоров'я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики" та Інструкції щодо її заповнення»

Наказ МОЗ України №199 від 31.03.2009р. «Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу»

Наказ МОЗ України №657 від 02.09.2009р. «Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ МОЗ України №775 від 26.10.2009р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їхнього заповнення»

2010 р.

Наказ МОЗ України №1141 від 21.12.2010р. «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ МОЗ України №388 від 11.05.2010р. «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції»

Наказ МОЗ України №54 від 21.01.2010р. «Про затвердження форми подання відомостей за результатами моніторингу стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та області»

Наказ МОЗ України №11 від 21.01.2010 р. «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»

Наказ МОЗ України №682 від 16.08.2010р. «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОЗ України №728 від 27.08.2010 р. «Про диспансеризацію населення»

Наказ МОЗ України №999 від 17.11.2010 р. «Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги»

2011 р.

Наказ МОЗ України №756 від 04.11.2011р. «Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації»

Наказ МОЗ України №761 від 04.11.2011р. «Про затвердження Порядку забору та тимчасового зберігання пуповинної (плацентарної) крові»

Указ Президента України №396/2011 від 06.04.2011р. «Про Державну службу статистики України»

Наказ МОЗ України №895 від 12.12.2011р. «Про затвердження форми первинної облікової документації № 094-1/о "Довідка про тимчасову втрату працездатності (лікування) потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді" та інструкції щодо порядку її заповнення та видачі»

 

2012 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 110 від 14 лютого 2012 року «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у ЗОЗ незалежно від підпорядкування та форм власності» (Із змінами і доповненнями на підставі наказів Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2014 рок № 549 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»).

Наказ МОЗ України №182 від 21.03.2012р. «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ МОЗ України №200 від 27.03.2012р. (витяг) «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»

Наказ МОЗ України №382 від 23.05.2012 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.08.2010 р. №682»

Постанова Кабінету Міністрів України №546 від 06.06.2012 р. «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів»

Наказ МОЗ України №430 від 11.06.2012р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ МОЗ та НАМН №514/41 від 11.07.2012р. «Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 280 від 29 липня 2012 року «Щодо організації проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб». (Із змінами внесеними на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2012 року № 280 та  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»).

Наказ МОЗ Україн №577 від 30.07.2012р. «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях»

Наказ МОЗ України №612 від 03.08.2012р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення»

2013 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 65/80 від 31 січня 2013 р. «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 124/151 від 15 лютого 2013 року «Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України та МВС від 05 червня 2000 року № 124/345».

Наказ МОЗ України №134 від 19.02.2013р. «Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 150 (149) від 21 лютого 2013 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 423 від 24 травня 2013 року «Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 435 від 29 травня 2013 р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у ЗОЗ, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності». (У новій редакції від 23.09.2014 року на підставі наказів Міністерства охорони здоров’я України № 527 від 28 липня 2014 року «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у ЗОЗ, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» та 549 від 08 серпня 2014 року «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»).

Наказ МОЗ України №435 від 29.05.2013р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

Наказ МОЗ України №511 від 17.06.2013р. «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378»

Наказ МОЗ України №665 від 31.07.2013р. «Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 845 від 01 жовтня 2013 року «Про систему онкологічної допомоги населенню України»

Наказ МОЗ України №913 від 25.10.2013р. «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 03 травня 1999 року № 102»

Наказ МОЗ України та МВС України від 17.12.2013р."Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про покинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення"

2014 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 214 від 28 березня 2014 р. «Про скорочення форм первинної облікової документації у ЗОЗ первинного рівня медичної допомоги».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 527 від 28 липня 2014 р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у ЗОЗ, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 549 від 08 серпня 2014 р.  «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 553 від 11 серпня 2014 р. «Про визначення такими, що втратили чинність, деякі накази Міністерства охорони здоров’я України: № 318 від 09.11.1991 року «Про затвердження облікової форми реєстраційна карта хворого на злоякісні новоутворення; № 47 від 28 січня 2004 року «Про затвердження облікової форми № 039/о «Відомість» обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома» та про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України  від 27 грудня 1999 року № 302».

2016 р.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 29 від 21 січня 2016 р. "Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення"

2018 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 157 від 26 січня 2018 р.  «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1802 від 04 жовтня 2018 р.  «Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2112 від 16 листопада 2018 р.  «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

2020 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 587 від 28 лютого 2020 р.  «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я».