За проектом Європейського Союзу „Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні” відбулася робоча поїздка експертів проекту до Житомирської області. Ними проведено відкритий семінар на тему „Планування мережі лікарень та ефективне управління нею: створення госпітальних округів”.

В роботі зібрання взяли участь пред-ставники управлінь облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів області. З доповідями виступили заступник керівника проекту Ееро Ліннакко, національний координатор проекту з питань політики та законодавства в сфері охорони здоров’я Володимир Рудий, експерт проекту з інформаційних технологій Сергій Дяченко. Учасники семінару ознайомилися з міжнародним досвідом та прикладами планування мережі лікарень, розглянули правові можливості для запровадження стратегії госпітальних округів в Україні та фінансове моделювання покращення якості медичної допомоги та ефективності її надання.
Широкої дискусії набуло, зокрема, обговорення найважливіших стримуючих факторів та перешкод на шляху до прийняття рішень про зміну господарсько-правового статусу лікарень та радикального запровадження моделі „госпітальних округів”. Так, констатувалося, що чинне законодавство, хоча й не забороняє, але й явно не підштовхує органи місцевого самоврядування до прийняття відповідних рішень. Тобто ними дотримується так звана політика вичікування. Керівники та особи, котрі приймають рішення на національних та місцевому рівнях, погано ознайомлені з європейським досвідом та можливими позитивними результатами його застосування. Як зауважили доповідачі, наразі спостерігається недостатнє усвідомлення серед місцевих керівників та населення економічної невигідності утримання роздутої мережі лікарень загального профілю та негативного впливу такої політики на якість послуг, які надаються в лікарнях. Переважна більшість органів місцевого самоврядування часто побоюється приймати рішення про скорочення чисельності лікарень, вважаючи цей захід непопулярним із боку населення та остерігаючись звинувачень у порушенні Конституції України, яка забороняє скорочувати мережу державних і комунальних закладів охорони здоров’я.
Тож за наявних політичних умов на макрорівні можливе запровадження стратегії поступової організації госпітальних округів за „м’яким” сценарієм. Так, чинний Господарський кодекс України передбачає можливість створення господарських об’-єднань підприємств, у тому числі державних і комунальних. Ця можливість абсолютно легально може бути застосована й для створення міжтериторіальних господарських об’єднань лікарень зі статусом комунальних некомерційних підприємств, засновниками яких виступатимуть відповідні місцеві ради. Найбільш доцільною формою такого об’єднання комунальних медичних підприємств могла б стати міжтериторіальна комунальна некомерційна корпорація лікарень. Проект, зокрема, пропонує та розглядає створення міжтериторіальних комунальних господарських об’єднань лікарень, як один із можливих інструментів реформи системи лікарняної допомоги в Україні. Це має сприяти запровадженню нових підходів до планування та оптимізації їх мережі в рамках чинного законодавства. Крім того – подальшому розвитку процесу автономізації лікарень та досягнення інших, пов’язаних із цим позитивів для сектора лікарняної допомоги; усуненню фрагментації ресурсів у секторі лікарняної допомоги й у системі охорони здоров’я України в цілому. Також це сприятиме налагодженню співпраці органів місцевого самоврядування задля підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров’я, якості лікарняної допомоги й – тим самим – для забезпечення ефективного виконання делегованої місцевому самоврядуванню державної функції організації охорони здоров’я населення.
Таким чином прийняття рішення про автономізацію лікарень завдяки зміні їх господарсько-правового статусу й реорганізації в комунальні некомерційні підприємства дозволить досягти гнучкості у прийнятті рішень щодо управління переданими державними фінансовими ресурсами, визначення власної організаційної структури, інноваційні підходи до організації оплати праці персоналу тощо.
За словами виступаючих, створення міжтериторіальної комунальної некомерційної корпорації лікарень приведе, зокрема, й до змін у схемі фінансування. Так, кошти, призначені для фінансування перерозподілених функцій, надходитимуть до того місцевого бюджету, з якого фінансується кожна лікарня без урахування перерозподілу функцій. Кожна з лікарень-учасників корпорації отримуватиме кошти за державним контрактом на надання послуг у повному обсязі, в тому числі – з урахуванням необхідності фінансування тих послуг, відповідальність за надання яких у рамках корпорації буде делегована іншим її учасникам. Фінансування перерозподілених функцій здійснюватиме корпорація, надаючи відповідні кошти тим лікарням, які фактично їх виконуватимуть. При цьому зникає необхідність укладати договори про надання міжбюджетних трансфертів між місцевими радами та узгоджувати ці договори з Міністерством фінансів – корпорація не є суб’єктом міжбюджетних відносин. Отож, фінансування розподілених функцій через утворювану корпорацію спрощує цей процес – він стає менш обтяжливим для місцевих органів влади та більш прозорим для лікарень.
Учасники зібрання обговорили також інші питання за темою семінару.

Вікторія Паламарчук.