На сьогодні особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров`я, яке є не від`ємною складовою частиною здоров`я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Проект «Визначення політики з питань здоров`я», який діє в Україні за підтримки Міжнародної агенції з розвитку США, охоплює проблеми ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, пташиного грипу. Важливий його компонент – посилення політичної та громадської підтримки програм та послуг із репродуктивного здоров`я, планування сім`ї, вдосконалення фінансування та планування програм у цій сфері, забезпечення достовірної інформації для прийняття рішень.

Як повідомив Андрій Петрович Гук – керівник Проекту в Україні, Проект має на меті розвиток у нашій державі потужностей для процесу розроблення політики в РЗ/ПС (репродуктивному здоров’ї та плануванні сім’ї) шляхом відпрацювання та використання комп’ютерних моделей, які допомагають створювати прогнози з питань народонаселення, з планування сім’ї для досягнення національних цілей бажаної народжуваності; визначають взаємозв’язок між материнською смертністю, післяабортовими ускладненнями та плануванням сім’ї; акцентують увагу на пріоритетних проблемах, виявляють вплив різних стратегій із позицій фінансування на рівень РЗ населення країни та забезпечення засобами і послугами з планування сім’ї, також вони можуть бути інструментом адвокації для недержавних організацій та громадськості.

-Проект «Визначення політики з питань здоров’я» втілюється в Житомирській та Вінницьких областях з вересня 2006 року. В його рамках впроваджується комп’ютерна модель «Allokate» (в перекладі з англійської – ресурсне забезпечення), - розповів Андрій Петрович.

«Allokate» - модель планування та розподілу ресурсів у сфері репродуктивного здоров’я апробується ЖОЦОЗМД.

Базовими для її відпрацювання є Бердичівська ЦМЛ, Олевська, Чуднівська, Любарська, Баранівська, Черняхівська центральні районні лікарні, ЦМЛ № 1 та ЦМЛ № 2 м .Житомира.

20 квітня 2007 року на базі Житомирського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини відбувся політичний діалог із використанням моделі «Allokate» у процесі планування та фінансування програм із репродуктивного здоров’я та планування сім’ї на обласному рівні. Його мета – поліпшити ефективність планування та фінансування програм із РЗ/ПС на рівні області.

У роботі зібрання брали участь директор Проекту А.П.Гук, д.м.н., професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я НМУ ім. О.О.Богомольця В.Д.Парій, заступник начальника УОЗ ОДА О.М.Торбас, координатор проекту із США, радник із питань планування та діагностування у сфері РЗ/ПС компанії з розробки документальних моделей і проектів в охороні здоров’я Маргарет Рован, представник Проекту Н.В.Заглада, обласний координатор Проекту Н.М.Парій, головний акушер-гінеколог УОЗ Житомирської ОДА В.Є.Донець, головний лікар ЖОЦОЗМД Ю.Р.Вайсберг, медпрацівники ЖОЦОЗМД та базових закладів, де відпрацьовуються комп’ютерні моделі «Allokate».

Відкриваючи політичний діалог, В.Д.Парій відмітив позитивні напрацювання у використанні моделі

«Allokate» на Житомирщині, у досягненні основної цілі: допомога у розробці планів у сфері репродуктивного здоров’я, підвищення ефективності використання коштів у сфері РЗ.

У сфері планування сім’ї передбачається зменшення кількості абортів, незапланованих вагітностей, підвищення рівня використання контрацептивів, у післяабортній допомозі – зменшення кількості абортів, зниження рівня смертності від абортів, витрат на них; у сфері безпечного материнства – зниження рівня материнської смертності.

На зібранні було відзначено, що децентралізація медичних послуг вже декілька років є пріоритетною проблемою в багатьох країнах. Надання повноважень та можливостей обласним та районним керівникам у сфері ОЗ брати активну участь у розподілі ресурсів є важливим компонентом поліпшення РЗ населення області, надання високоякісних медичних послуг.

Модель «Allokate» дає можливість тим, хто працює над розробкою планів у сфері ОЗ материнства та дитинства, краще розуміти пріоритетні проблеми та сприяти ефективному розподілу ресурсів у програмах із репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Модель, яка раніше застосовувалася тільки на національному рівні, сприятиме розробці дієвих політик з РЗ/ПС на обласному рівні.

Валенина Євгеніївна Донець, ознайомивши присутніх із ситуацією в області у сфері репродуктивного здоров’я, планування сім’ї та розробкою політичних рішень, спрямованих на вирішення проблем на рівні області, повідомила, що медпрацівники у своїй роботі керуються визначенням терміну репродуктивне здоров’я, як стану повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність захворювань репродуктивної системи. Вона розповіла і про нормативно-правове забезпечення впровадження інноваційних технологій; демографічну ситуацію в області.

-У збереженні репродуктивного здоров’я важливу роль відіграє гінекологічна служба: в області працює 447 ліжок, які надають гінекологічну допомогу; зайнятість ліжка - 320,5 (в Україні – 346,3), середнє перебування – 9,4 (в Україні – 8,86), летальність – 0,01%; хірургічна активність – 39,6, – розповіла Валентина Євгеніївна.

Також вона повідомила про структуру виявлених гінекологічних патологій у дітей та підлітків; кількість вагітних, взятих під нагляд (у 2006 р. – 14314; 2005 – 13609 осіб).

Розповідаючи про показники спостереження за вагітними, В.Є.Донець вказала, що на сьогодні збільшилася кількість неускладнених пологів, УЗД-скринінгу; кількість вагітних, які ВІЛ-інфіковані. Всі вагітні (99,7%) проходять обстеження на ВІЛ та сифіліс. Залишається високим рівень екстрагенітальної патології у вагітних.

Кількість пологів поступово збільшується, неускладнених – у 2 рази. Пологи ускладнені через екстрагенітальні патології у вагітних, серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, цукровий діабет, патологію щитовидної залози.

Як відмітила В.Є.Донець, проблемою залишається невиношування (у 2006 р. в області не народилося 635 бажаних дітей); перинатальна смертність (антенатально загинуло 57 дітей, інтранатально 10 дітей, у ранньому неонатальному періоді – 41 дитина).

Причинами ранньої неонатальної смертності є РДС, ателектаз легень – 13, вроджені вади розвитку – 12, інфекції перинатального періоду – 3, вроджена пневмонія – 3, ВЖК ІІІ ст – 2; пологова травма – 3, інші – 4.

Кількість партнерських пологів збільшилася на 70% (по області – на 30%); присутність членів родини позитивно впливає на перебіг пологів; зменшилася кількість використання медикаментів при пологах.

Валентина Євгеніївна проаналізувала кількість та структуру абортів у жінок фертильного віку; планування сім’ї, післяабортні проблеми.

Наталія Миколаївна Парій проаналізувала результати збору даних для пакету «Мати-дитина» в Житомирській області:

-Об’єктами досліджень були Андрушівський, Баранівський, Ємільчинський, Любарський, Олевський, Черняхівський, Чуднівський райони, ЦМЛ № 1 м .Житомира, ЖОЦОЗМД. Вивчали такі основні показники планування сім’ї: рівень використання контрацептивів, незадоволену потребу, методи контрацепції (традиційні та сучасні). Також розглядали допологову, пологову, післяпологову допомогу, організацію невідкладної допомоги. Система збору даних проводилася за єдиною методологією. Основними розділами форми збору даних були: ускладнення аборту, анемія важкого ступеня, допологовий нагляд, еклампсія, планування сім’ї, кровотеча та інш. Основні засоби збору інформації: аналіз звітних форм № 21, 20, 14; відвідуваня районних поліклінік, амбулаторних карт, історій пологів та розвитку новонароджених. Також проводилося опитування лікарів, середнього медичного персоналу, анкетування жителів.

Наталія Миколаївна відмітила допомогу, яку отримували з Вашингтону (США); співпрацю з УОЗ, обласним відділом статистики, лікарями.

Маргарет Рован підкреслила важливість та необхідність роботи, яку виконали фахівці з Житомира. Також вона представила аналіз зібраних даних на рівні області із застосуванням моделей «Демпродж», «Фемплен», «Безпечне материнство» - компонентів моделі ««Allokate».

-Робоча група визначила такі проблеми, які необхідно вирішити за моделлю «Безпечне материнство» - недоліки в освіті та обізнаності молоді (необхідно збільшити фінансування на заходи з пропаганди здорового способу життя); недостатня професійна підготовка з питань ПС потребує збільшення фінансування, - розповіла Маргарет Рован. Також вона запропонувала можливі сценарії вирішення проблем, наявних у репродуктивному здоров’ї населення нашої області, з допомогою комп’ютерної моделі «Allokate».

Валентин Дмитрович Парій представив результати роботи групи фахівців від 2.03.2007 р. щодо визначення основних проблем та шляхів їх вирішення у сфері РЗ/ПС на рівні області, зокрема він зупинився на пропозиціях до обласної програми з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї в контексті державної програми з РЗ:

визначення потреби в оснащенні сучасним обладнанням реанімобілів для обласної виїзної акушерської бригади і подання пропозиції МОЗ; розроблення плану організацій міжрайонних пологових відділень на період до 2015 р. із визначенням системи їх фінансування в рамках діючого законодавства України; проведення повної інвентаризації аналізу оснащеності пологових стаціонарів, неонатологічних відділень; визначення потреби в дооснащенні та надання пропозиції в МОЗ України; визначення потреби та забезпечення акушерських стаціонарів, неонатологічних та педіатричних відділень необхідними медикаментами та розхідними матеріалами відповідно до стандартів надання медичної допомоги та інш. Важливим завданням є активізація здійснення інформаційно-просвітницької кампанії для населення області з питань здорового способу життя, РЗ та запобігання незапланованої вагітності.

В.Є.Донець повідомила про застосування даних моделі «Allokate» в процесі розробки обласної програми з РЗ, яка базується на виконанні Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. «Про затвердження державної програми «Репродуктивне здоров’я» на період до 2015 року.

-На сьогодні проблемами репродуктивного здоров `я населення області є незадовільний соціальний стан громадян, недостатня соціально-правова захищеність жінок, недосконалість нормативно-правової бази, висока смертність чоловіків, зокрема працездатного віку, високий рівень материнської та малюкової смертності, незадовільний стан здоров`я вагітних, високий рівень штучного переривання вагітності та інш.

Основними завданнями Програми в області є створення умов безпечного материнства, формування репродуктивного здоров`я у дітей та молоді, вдосконалення системи планування сім`ї, збереження репродуктивного здоров`я, забезпечення активного управління виконанням цієї Програми. Допомога моделі «Allokate» вагома: спрямування фінансів у певний напрямок та планування результатів на 10-15 років; сприяння політичному діалогу, оцінка варіантів політики, визначення цілей, сприяння плануванню програм,– розповіла В.Є.Донець. - Модель «Allokate» дасть можливість стратегічно спланувати оцінку впливів альтернативних стратегій, потребу в ресурсах, побачити витрати та результати рішень, розглянути наслідки реалізації різних програм.

Планується у червні-липні 2007 року презентувати розроблений документ на рівні області представникам ОДА, недержавних організацій та приватного сектору, які мають вплив на розвиток політик у сфері РЗ/ПС і зацікавлені в поліпшенні репродуктивного здоров`я населення області; розповсюдження досвіду, отриманого на рівні області, шляхом проведення семінару на національному рівні.

 

Світлана Михалюк.