Міністерство охорони здоров’я нагадує, що розподіл та зарахування в інтернатуру в 2023 році проводиться для випускників бюджетної форми навчання за певним алгоритмом. Тоді як процедура зарахування випускників-контрактників – інша. Вони отримують довідку про форму навчання та мають змогу самостійно обирати місце проходження інтернатури.

2023_05_05_001

Алгоритм розподілу наступний:

 1. Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій (далі – ДОЗ) надають МОЗ переліки вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування.
 2. МОЗ доводить до закладів вищої медичної освіти (далі – ЗВО) фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.
 3. ЗВО формують рейтинг випускників на основі їхньої академічної успішності та з урахуванням сімейного стану й стану здоров’я.
 4. Далі у ЗВО створюють комісії з розподілу випускників, до складу яких входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.
 5. Комісії надають пропозиції випускникам щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання.
 6. Випускник, який погодився з пропозицією комісії, отримує від ЗВО направлення на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.
 7. Далі випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до ДОЗ, в сфері управління якого знаходиться база стажування (комунальний заклад охорони здоров’я (далі – ЗОЗ)).
 8. Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або приватний ЗОЗ), звертається до його керівника та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування в інтернатуру.
 9. Для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня.

10. На базі стажування, де відбувається практична частина підготовки, інтерн з’являється не пізніше 1 серпня, у ЗВО – не пізніше 1 вересня.

11. Зарахування інтерна-бюджетника до інтернатури здійснюється не пізніше 1 серпня наказом:

 • ДОЗ – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування комунальної форми власності;
 • ЗВО – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються коштом фізичних або юридичних осіб;
 • керівника бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна у ЗОЗ державної форми власності.

Детально ознайомитися з особливостями розподілу випускників медичних спеціальностей в інтернатуру у 2023 році можна за посиланням.

Пресслужба МОЗ