Україна 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної ради

 

від 27.05.11  № 25

 

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті обласної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

1.2. Відділ аналітичної роботи і контролю виконавчого апарату обласної ради, помічника голови обласної ради відповідальними за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної ради.

2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.

4. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради     Толочку І.М., начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Харчуку О.В. визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати його відповідною оргтехнікою.

5. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради Толочку І.М., начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Харчуку О.В., начальнику відділу аналітичної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради Остапчук І.М., раднику голови обласної ради з питань зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Калтаєвій Д.Є., помічнику голови обласної ради Зубрицькій Р.М.:

5.1. Вести з метою доступу до публічної інформації та її збереження облік документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради та внести пропозиції щодо створення інформаційного стенду обласної ради.

5.2. Запровадити облік запитів на інформацію на електронних та паперових носіях.

5.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень обласної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови обласної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність обласної ради відповідно до розпорядження голови обласної ради від 25.01.11 № 6 „Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту обласної ради у мережі Інтернет”.

5.4. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

5.5. Внести зміни до положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 25.06.11, де передбачити здійснення функцій, визначених у даному розпорядженні.

6. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради Толочку І.М. та начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Харчуку О.В. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє обласна рада і яка використовується в обласній раді.

7. Заступнику начальника загального відділу, головному бухгалтеру виконавчого апарату обласної ради Слюсарь О.В. :

7.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Першому заступнику голови обласної ради Арешонкову В.Ю. організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату обласної ради під розпис.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Арешонкова В.Ю. та керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Толочка І.М.

 

Голова ради                                                                          Й.А. Запаловський

 

Додаток 1

до розпорядження

голови обласної ради

від 27.0511  № 25

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації: Житомирська обласна рада

Кому: голові Житомирської обласної ради Запаловському Й.А.

 

П.І.Б. запитувача (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

                                                                               

Адреса запитувача (домашня, юридична)

                                                                               

П.І.Б. представника запитувача,  посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)

                                                                               

 

Загальний опис необхідної  інформації

                                                                        

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

                                                                        

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.  

Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою 

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

                                                                                  

Дата запиту

Підпис

Зареєстровано ________________________________________  

 

 

Перший заступник

голови ради                                                                                   В.Ю. Арешонков

Додаток 2

до розпорядження

голови обласної ради

від 27.0511  № 25

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит  

 

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.

2. Приймання та  реєстрація запитів на інформацію

2.1. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

2.3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

2.4. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланках відповідно до затверджених розпорядженням голови обласної ради форм запитів на інформацію від фізичної, юридичної осіб та об'єднань громадян. Запитувачі мають право надавати запити, оформлені за довільною формою.

2.6. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу обласної ради, приймаються централізовано спеціалістом І категорії загального відділу виконавчого апарату обласної ради, реєструються та терміново передаються помічнику голови обласної ради або особі, що його замінює.

2.7. Запити на інформацію реєструються в електронній базі обліку запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження. Щотижня та щомісяця проводиться роздруківка відомостей щодо запитів на інформацію та їх збереження на паперових носіях в окремій папці.

2.8. Датою надходження запиту на інформацію до Житомирської обласної ради є дата реєстрації запиту в електронній базі обліку запитів на інформацію.

3. Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них

3.1. Попередній розгляд запитів на інформацію проводить помічник голови ради або особа, яка його замінює, невідкладно з часу надходження такого запиту, готує проект резолюції голови ради із зазначенням терміну виконання та терміново подає його на розгляд голові ради.

3.2. Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію  запит терміново передається виконавцю для його розгляду та підготовки необхідної відповіді.

3.3. Термін надання відповіді на інформаційний запит складає п’ять робочих днів.

3.4. У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації, термін підготовки відповіді на запит може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту надходження запиту повідомляється заявнику.

3.5. Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною реєстрацією в електронній базі обліку запитів на інформацію.

3.6. Датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в електронній базі обліку запитів на інформацію.

4. Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію

4.1. Відділ аналітичної роботи і контролю виконавчого апарату обласної ради, помічник голови обласної ради проводять систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної ради, та щомісячно оприлюднюють її на веб-сайті обласної ради.

4.2. Відділ аналітичної роботи і контролю виконавчого апарату обласної ради, помічник голови обласної ради завчасно попереджають виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 


Перший заступник

голови ради                                                                                   В.Ю. Арешонков

 


Скачати: Розпорядженна голови обласної ради від 27.05.2011 року № 25 з додатками.