Рецензенти:

Б.О. Ледощук – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я з підвищення кваліфікації керівних кадрів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

А.Р. Уваренко – доктор медичних наук, професор, директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, заслужений діяч науки та техніки України.

 

Книга друкується згідно з рішенням Вченої ради Українського центру нау-кової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (протокол № 4 від 28.11.2006 р.).

Толстанов О.К., Парій В.Д.

Т 52 РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ЖИТОМИРЩИНІ:

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. – Житомир. – Обласний медичний центр. – 2006. – 200 с.

ISBN 966 – 95926 – 4 – Х

У монографії „Реформування охорони здоров'я на Житомирщині: досвід, проблеми, перспективи” авторами проведено глибокий аналіз діяльності галузі охорони здоров'я Житомирської області впродовж останніх 20-ти років. Послідовно та всебічно висвітлено економічні засади, завдяки яким медичні установи та лікувально-профілактичні заклади області в період гострої і затяжної соціально-економічної кризи змогли підтриму-вати певний рівень надання медичної допомоги жителям області.

Окремими частинами представлено такі важливі напрямки діяльності системи охорони здоров'я населення області, як впровадження сімейної медицини, забезпечення якості медичної допомоги, організація роботи благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області”.

Монографія призначена для науковців, організаторів охорони здо-ров'я, практикуючих лікарів.

УДК 614.2 – 056.76 – 084(477) + 614.2 : 658.14 + 614.2 (100)

ISBN 966 – 95926 – 4 – Х