15 березня 2023 року згідно з розпорядженням начальника Житомирської обласної військової адміністрації №96 оновлено склад обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2023_03_17_01

Раду очолила перша заступниця начальника ОВА Наталія Остапченко, заступниками голови Ради обрано директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Світлану Мошківську та директора БФ «Нехай твоє серце б’ється» Наталію Нагорну.

Відповідно до Положення та Регламенту про обласну раду, які також затверджені вищезазначеним розпорядженням, основними функціональними завданнями Ради (провідними активностями), які здійснюються нею на постійній або регулярній основі в межах території області, є:

1) координація діяльності та сприяння у співробітництві зацікавлених сторін у контексті предмета видання Ради на засадах міжсекторальної взаємодії;

2) розроблення, погодження та внесення на розгляд Національної ради та обласної державної адміністрації пропозицій щодо пріоритетів, порядку формування, ефективної реалізації, моніторингу та оцінки державної і місцевої політики, програм і проєктів у відповідь на поширення ВІЛ-інфекції, туберкульозу та споріднених захворювань, інфекцій і розладів, віднесених до вітання Ради, включаючи проблематику профілактики, лікування, догляду та підтримки;

3) сприяння у дотриманні та забезпеченні всіма зацікавленими сторонами прав і свобод людини, принципів інклюзивності, недискримінації гендерної рівності та гендерної чутливості, насамперед – щодо ключових і пріоритетних груп;

4) прогнозування та планування фінансування, координація обґрунтованого, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів різних рівнів та коштів зацікавлених сторін у контексті предмета відання Ради, насамперед коштів, призначених для фінансування програм проєктів і заходів із профілактики поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу, лікування осіб із ВIЛ-інфекцією (зокрема, хворих на СНІД), лікування хворих на туберкульоз, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією та спільноти людей, яких торкнулося захворювання на туберкульоз;

5) координація епідеміологічного нагляду за поширенням ВIЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, споріднених захворювань, інфекцій та розладів, віднесених до предмета відання Ради, координація інших досліджень, що стосуються предмета відання Ради;

6) регулярний комплексний аналіз причин поширення ВIЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, споріднених захворювань, інфекцій та розладів, віднесених до предмета відання Ради, та ефективності відповідних програм, проєктів і заходів;

7) прогнозування епідемічних процесів поширення ВIЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, споріднених захворювань, інфекцій та розладів, віднесених до предмета відання Ради, насамперед на підставі даних епідемічного моніторингу та іншої інформації, отриманої в результаті відповідних досліджень;

8) регулярний аналіз дотримання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами публічного, а також юридичними особами приватного права вимог нормативно-правових і розпорядчих актів, які стосуються предмета відання Ради, насамперед щодо відповіді на поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу на території області, зокрема щодо недопущення та усунення дискримінації та інших порушень прав і свобод людини;

9) всебічне сприяння радам нижчого адміністративного рівня, зокрема шляхом: надання їм методичної, технічної допомоги; участі членів Ради в засіданнях та інших формах роботи рад нижчого адміністративного рівня, запрошення голів та/або секретарів рад нижчого адміністративного рівня (інших осіб, що представляють ці ради) на власні засідання для взаємного інформування, включаючи звітування, та обміну досвідом; інформування на регулярній основі рад нижчого адміністративного рівня про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

10) сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів проєктів міжнародної технічної допомоги, коштів благодійних організацій, зокрема міжнародних, тощо для виконання своїх функціональних завдань, насамперед для реалізації програм, проєктів і заходів у відповідь на поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу;

11) розгляд стичних конфліктів та аналіз ситуацій потенційного або наявного конфлікту інтересів із напрацюванням відповідних рекомендацій та наглядом за їх виконанням.

Житомирська ОВА