З 29 січня 2004 року в Україні розпочав діяльність Проект Європейського Союзу "Фінансування та управління в сфері охорони здоров'я в Україні". Проект розрахований на два з половиною роки, свою роботу він завершить у квітні 2006 року.
Завдання проекту - Проект є частиною технічної допомоги Європейського Союзу. Завдання Проекту полягає в сприянні розвиткові ефективного та дійового фінансування та управління у секторі охорони здоров'я, в тому числі через створення сприятливих умов для запровадження у перспективі соціального медичного страхування. Все це має сприяти досягненню такої надзвичайно важливої для суспільства стратегічної мети як поліпшення якості та доступності медичного обслуговування і в результаті - покращання стану здоров'я населення.

Напрямки діяльності проекту:

 • Одним з найважливіших напрямків діяльності Проекту є відпрацювання на базі двох (Попільнянський р-н Житомирської області та Золочівський р-н Харківської області), обраних спільно з Міністерством охорони здоров'я України пілотних регіонів, нових моделей медичних послуг та управління системою медичного обслуговування. Для цього передбачається використати сучасні стратегії, що довели свою ефективність в інших країнах, в тому числі в тих, які нещодавно мали системи охорони здоров'я, подібні до української.
 • Завданням цього напрямку діяльності Проекту - продемонструвати на конкретному прикладі пілотних регіонів дієвість та ефективність нової моделі фінансування системи медичного обслуговування та управління нею.
 • Організація та проведення тренінгів для осіб, які відповідають за прийняття політичних і управлінських рішень, керівників закладів охорони здоров'я, для спеціалістів галузі будуть організовані тренінги, в процесі яких вивчатимуться практичні підходи, необхідні для більш ефективного фінансування та управління у сфері охорони здоров'я.
 • Широка роз'яснювальна робота серед населення щодо того, як можна зробити систему фінансування та управління охороною здоров'я більш ефективною, стабільною та прозорою, що таке медичне страхування, які в нього переваги, як це діятиме на практиці і яким чином воно може реалізувати очікування населення, пов'язані з системою медичного обслуговування.


Тільки, коли кожна людина буде мати необхідну інформацію та усвідомить для себе, що таке медичне страхування, тоді воно стане такою ж звичною річчю, як, скажімо, комунальний платіж за теплу воду. Але, для цього, звичайно, потрібен певний, можливо, досить тривалий час. Реформа системи охорони у будь-якій країні - це досить довгий, точніше перманентний процес, що перебуває в постійному розвитку: в ході якого, досягнення навіть незначних результатів потребує іноді не одного року.
Проект і Міністерство охорони здоров'я. Проект тісно співпрацює в МОЗ України з групою фахівців, які є відповідальними за вдосконалення моделі фінансування та управління в сфері охорони здоров'я. Нашим завданням є допомогти їм створити законодавчу базу, яка дозволила б у перспективі запровадити ефективну, справедливу та прозору систему обов'язкового медичного страхування, використовуючи для цього кращі моделі та стратегії, підтверджені європейським та загальносвітовим досвідом.
Ми пропонуємо МОЗ нові механізми управління та фінансування в системі охорони здоров'я, радимо, як можна ці механізми використати, щоб зробити сферу медичного обслуговування водночас економічно стабільною, якісною та прийнятною для пацієнтів, медиків та управлінців, тобто для всіх тих категорій суспільства, які стикаються з нею.
З іншого боку, ми прагнемо, щоб люди зрозуміли, що безоплатних медичних послуг не буває, кожна з них має вартість, що має бути відшкодована тому, хто надає послуги. Інша річ, що певний пакет найнеобхідніших з соціальної та медичної точок зору медичних послуг має оплачуватися за рахунок соціально сформованих суспільних джерел (податки, внески у систему соціального страхування), а решта послуг, що не входять до цього пакету і, як правило, становлять, так би мовити, "предмет медичної розкоші" - за рахунок особистих коштів того, хто бажає їх отримати. Це - одна з основних вимог розвитку систем охорони здоров'я у будь-якій цивілізованій країні.
Медичне страхування. На думку експертів Проекту, яка ґрунтується на кращому світовому досвіді, найбільш правильним та виваженим шляхом подальшого розвитку та вдосконалення моделі фінансування охорони здоров'я в Україні є запровадження у перспективі соціального медичного страхування, в рамках якого держава всім має гарантувати рівні права на отримання необхідної медичної допомоги. Це - найбільш справедлива з існуючих у світі моделей фінансування сектору медичного обслуговування, яка водночас дозволяє забезпечити і цільовий характер фінансування.
Як наголошувалося вище, має бути розроблений пакет гарантованих, загальнодоступних для всіх медичних послуг. Сюди не увійдуть якісь особливі види надання медичної допомоги. Перевага гарантованого пакету буде полягати в тому, що він буде однаковим для всього застрахованого населення, незалежно від фактичного розміру страхового внеску, який визначається рівнем доходів кожної застрахованої особи (на відміну від страхових програм, що пропонуються комерційними приватними страховими компаніями в рамках добровільного медичного страхування, де перелік та якість доступних конкретній застрахованій особі медичних послуг залежить, перш за все, від розміру страхового внеску, а саме від того, скільки та чи інша людина спроможна заплатити за страхову програму). При соціальному медичному страхуванні вирішальним при наданні медичної допомоги є стан здоров'я застрахованого, а не його платоспроможність.
Отже, найважливішими принципами системи соціального страхування є принципи солідарності: за рахунок тих внесків, що будуть сплачувати працюючі, покриватимуться медичні послуги для студентів та дітей. Щодо безробітних - певна частина коштів, можливо, надходитиме з Фонду по страхуванню на випадок безробіття. А пенсіонерів лікуватимуть за рахунок коштів Пенсійного фонду. Для цього потрібно налагодити взаємодію усіх соціальних структур суспільства.
Страхування має автоматично забезпечуватися там, де людина працює. На місці роботи з кожного будуть вираховувати певний відсоток зарплати, ці кошти накопичуватимуться у Фонді медичного страхування (ФМС), з якого і покриватиметься вартість наданих застрахованому медичних послуг, виплачуватиметься зарплата лікарю тощо.
Між постачальником медичних послуг (медичним закладом) та ФМС буде підписуватися контракт (в перспективі - на конкурсній основі), в якому будуть чітко обумовлені умови надання медичних послуг та відшкодування їх вартості постачальнику. Зарплата лікаря залежатиме від кількості його хворих, тому хороші спеціалісти, у яких буде велика кількість пацієнтів, матимуть непогані додаткові прибутки. В свою чергу, запровадження конкуренції між постачальниками медичних послуг сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування - більш слабкі фахівці об'єктивно змушені будуть поступатися місцем більш грамотним, добре підготовленим, уважним до особи та потреб пацієнта.
Основними принципами мають стати ефективність та якість надання медичної допомоги, забезпечення найбільш повного балансу між ефективним і доступним лікуванням та витратами за нього. Вони мають бути противагою нинішньому нераціонально довготривалому перебуванню пацієнтів у стаціонарах та малоефективним, з економічної та клінічної точки зору, діагностичним і лікувальним заходам, втраті уваги до профілактики тощо.
Концепція. В Україні давно назріла потреба змін у системі медичного обслуговування населення. Це підтверджується як результатами соціологічних опитувань громадян, абсолютна більшість яких невдоволена сучасним станом справ у зазначеній системі, рівнем доступності та якості медичної допомоги, так і відповідними заявами політиків різного рівня.
Одним з найважливіших та найефективніших інструментів, завдяки яким можна сприяти реформуванню системи охорони здоров'я, є створення та запровадження інституту соціального медичного страхування населення.
Така система будується на персоніфікованих внесках громадян, що акумулюються в спеціальному фонді, призначеному виключно для фінансування медичного обслуговування населення. Найважливіша перевага системи соціального медичного страхування в тому, що вона є більш прозорою та менш сприятливою для політичних маніпуляцій ніж система бюджетного фінансування. Вона дозволяє забезпечити:

 • більш адекватне визначення потреб у ресурсах, необхідних для функціонування системи медичного обслуговування, та більш ефективне використання цих ресурсів;
 • високу якість медичної допомоги і високий рівень громадського контролю за діяльністю сектору охорони здоров'я в цілому та використанням ресурсів, зокрема;
 • підвищення відповідальності кожного члена суспільства за збереження свого здоров'я;
 • оптимальне співвідношення між задоволенням інтересів пацієнтів та медичних працівників.

Разом з тим, запровадження такої системи має розглядатися як тривалий і динамічний процес, в ході якого має бути створено належні правові, економічні та соціальні умови, забезпечено відповідну освітньо-інформаційну роботу серед політиків, управлінців, медиків та широких верств населення в цілому, спрямовану на розуміння переваг нової системи.
Загальна мета Проекту полягає у сприянні розвиткові ефективного та дієвого фінансування та управління у сфері охорони здоров'я України.


Діяльність Проекту передбачає:

 • аналіз чинної системи медичної допомоги з метою виявлення та усунення її негативних та забезпечення максимально ефективного використання її позитивних рис;
 • виконання двох пілотних проектів в районах Харківської та Житомирської областей з метою напрацювання передового досвіду;
 • розвиток та практичне випробування ключових компонентів системи медичного страхування, особливо процесу укладання контрактів між надавачами медичних послуг та їх покупцями;
 • обґрунтування змісту гарантованого пакету медичних послуг, що повинен надаватися за рахунок публічних фінансових ресурсів, а також запровадження в закладах охорони здоров'я нових фінансових та адміністративних процедур, здатних забезпечити підвищення ефективності функціонування системи медичного обслуговування та якості її послуг;
 • розробку та впровадження комплексних процесів підготовки спеціалістів в галузі управління та фінансування системи охорони здоров'я;
 • розробку стратегічних та бізнес-планів для майбутньої організації системи медичного страхування спільно з МОЗ;
 • впровадження моніторингу та контролю над процесами фінансування та управління системи охорони здоров'я.

Реалізація проекту сприятиме забезпеченню незалежного, більш ефективного контролю за діяльністю медичних установ.

Цільові групи:

 • представники органів державної влади всіх рівнів;
 • керівники закладів охорони здоров'я;
 • медичні працівники;
 • засоби масової інформації;
 • широкі верстви населення.
  Складові Проекту:
 • модифікація структури МОЗ з метою забезпечення умов для провадження соціального медичного страхування;
 • заснування двох пілотних проектів та демонстрація на їх прикладі дієвості та ефективності передової світової практики медичного страхування;
 • організація комплексних тренінгів для спеціалістів галузі, керівників закладів охорони здоров'я та експертів ФМС;
 • формування позитивного сприйняття реформи населенням через проведення широкої інформаційної кампанії в ЗМІ.